Topení Praha logo

Reference naší práce

Prohlédněte si naši práci na různých montážích. Krátký popis dané montáže a informací o ní Vám může ukázat, jak by případná montáž vypadala například u Vás.
Podlahové topení Praha - Podlahová topení - topenipraha

Aktuality

Ochrana potrubí proti zamrzání pomocí topných kabelů.

Při nízkých teplotách hrozí nebezpečí zamrznutí potrubí, což může vést k jejich prasknutí a následným škodám. Jedním z efektivních způsobů, jak tomu předejít, je využití topných kabelů. Tyto kabely vytvářejí teplo, které udržuje potrubí v dostatečné teplotě, aby nedošlo k zamrznutí.

Typy topných kabelů

Existují různé typy topných kabelů, jako jsou samoregulační kabely nebo odporové topné kabely. Každý typ má své specifické vlastnosti a vhodnost pro určité aplikace. Samoregulační kabely se automaticky přizpůsobují teplotě okolí, zatímco odporové kabely jsou vhodné pro dlouhá potrubí.

Důležitá je regulace

Zatímco samoregulační topné kabely v krátkých délkách není třeba regulovat u delších tras potrubí s odporovými topnými kabely (například EKOHEAT CAB 10) je třeba zvolit správný typ regulace. Termostaty s kabelovým teplotním senzorem umístěným na potrubí vyhodnotí, zda je teplota pod nastavenou hodnotou a je třeba topení zapnout, a kdy je vhodné topení opět vypnout. Termostat nejen že šetří provozní náklady, zajišťuje automatický provoz, ale také zabezpečuje teplotní ochranu potrubí proti přehřátí.

Výhody ochrany potrubí pomocí topných kabelů

Ochrana potrubí topnými kabely přináší několik výhod. Kromě prevence zamrznutí potrubí také zvyšuje bezpečnost a prodlužuje životnost potrubí. Díky těmto kabelům lze minimalizovat riziko havárie způsobené prasknutím potrubí v důsledku mrazu.

Instalace topných kabelů

Při instalaci topných kabelů je důležité dodržet pokyny výrobce a postupovat podle návodu. Kabely by měly být správně připevněny k potrubí a izolovány, aby bylo zajištěno efektivní rozvádění tepla. Je také důležité zajistit bezpečné napájení kabelů a pravidelně je kontrolovat.

Návrhy a instalaci topných kabelů provádí naše firma EKOTERM denně se zkušenostmi od r. 1974.

Elektrické podlahové topení je stále přitažlivější.

1. Výhody elektrického podlahového topení

Elektrické podlahové topení je moderní a efektivní způsob vytápění interiéru. Jednou z jeho hlavních výhod je rovnoměrné rozložení tepla po celé místnosti, což vytváří příjemný a pohodlný prostor k pobytu. Díky tomu je možné dosáhnout optimální teploty a zároveň snížit náklady na energii.

Další výhodou elektrického podlahového topení je jeho snadná instalace a údržba. Tento systém nevyžaduje složité rozvody trubek jako u tradičních topných systémů a není potřeba se starat o pravidelnou kontrolu či čištění. To ušetří nejen čas, ale i peníze.

Navíc elektrické podlahové topení je ekologické a šetrné k životnímu prostředí. Díky nízké spotřebě energie a možnosti kombinace s obnovitelnými zdroji tepla může být atraktivní volbou pro ty, kteří dbají na udržitelnost a ekologii.

2. Design a estetika

Elektrické podlahové topení nabízí širokou škálu designových možností, které mohou přispět k atraktivitě interiéru. Díky tomuto topení není potřeba instalovat tradiční radiátory, což uvolňuje prostor a umožňuje vytvořit moderní a minimalistický vzhled místnosti.

Možnost volby různých typů podlahových krytin a materiálů umožňuje přizpůsobit topení stylu a designu interiéru. Elektrické podlahové topení je také skryté pod povrchem podlahy, což zlepšuje celkový vizuální dojem a umožňuje vytvořit elegantní prostředí.

Designové aspekty elektrického podlahového topení mohou být zajímavým prvkem, který přitáhne pozornost a zvýší atraktivitu domova.

3. Komfort a pohodlí

Elektrické podlahové topení poskytuje větší komfort a pohodlí při užívání místnosti. Díky rovnoměrnému rozložení tepla se nohy a celé tělo zahřejí rovnoměrně, což je příjemné zejména v chladných obdobích.

Tato forma vytápění také eliminuje studené podlahy a nepříjemné průvanu, což přispívá k celkovému pocitu tepelného komfortu. Elektrické podlahové topení může být také ovládáno termostatem s WiFi, což umožňuje snadné nastavení teploty a plnou kontrolu nad vytápěním.

Díky všem těmto faktorům může být elektrické podlahové topení nejen praktickou, ale i atraktivní volbou pro zvýšení komfortu a pohodlí v domácnosti.

podlahové topení oprava, servis

Podlahové topení oprava, servis.

Se stále větším monžstvím realizací podlahového topení se také stále častěji setkáváme i se závadami podlahového vytápění. Naštěstí porucha podlahového topení nepředtsavuje zásadní problém a ve většině případů se s nimi lze jednoduše poradit. Pokud chcete vědět jak, čtěte dále.

Elektrické podlahové vytápění

K závadě může dojít už při instalaci samotného topného zařízení. Většina poruch spojených s elektrickým podlahovým vytápěním bývá způsobena neodbornou montáží nebo dokonce nedodržováním norem a pokynů výrobce. Vždy je lepší obrátit se na odbornou firmu a případné závadě předcházet, než ji řešit.

Elektrické podlahové vytápění by mělo být instalováno pouze na čistý povrch zbavený ostrých hran a předmětů. Mělo by být ihned zakryto stevebním materiálem, aby se předešlo možnému poškození dalšími stavebními činnostmi v objektu. Měla by se věnovat maximální pečlivost instalaci i průběžné kontrole stavu instalovaného topného zařízení. 

V případě zjištění závady během instalace je „výhodou“, že je místo závady již známé a není nutné pod podlahou závadu vyhledávat. Vyhledávání závady podlahového topení je složitější proces, ale místo závady se na 99% vyždy najde. Je třeba poškozené místo odhalit na ploše cca. 10x10cm a závadu opravit.

K závadě může dojít i během užívání, například zakrytím podlahy materiálem bránícím odvodu tepla od podlahy (sedací vaky, deky a oblečení na podlaze pod postelí, atd…)

Samostatnou kapitolou jsou zásahy do podlahy při vrtání, broušení, řezání, kotvení,…

Důležité je, že vše se dá opravit!

Elektrické podlahové topení oproti vodnímu topení vyniká hned v několika bodech. Za prvé je to snazší dohledatelností závady, bez nutnosti větších stavebních zásahů pro nutnost opravy. V případě závady elektrického podlahového topení nedochází k vedlejším škodám způsobených zatékáním topné vody. Elektrické podlahové vytápění je při závadě ihned odpojeno od sítě zařízením zvaným proudový chránič v rychlosti do 30mil. Sekund.

Vodní podlahové vytápění

Obvyklou závadou vodního podlahového vytápění je nerovnoměrné vytápění. Důvod proč tomu tak je , je je špatné vyvážení systému na rozdělovači. Důvodem, že některé okruhy přestanou topit, bývá zavzdušnění systému. V takovém případě je nutné podlahové topení propláchnout a systém tím odvzdušnit. Znehodnocením topné vody se můžou nekvalitní podlahovky (u trubek bez kyslíkové bariéry) ucpat.

Další závadou vodního podlahového vytápění může být prasknutí potrubí a následný únik vody spojený se zatékáním vody do podlahy, což může způsobit další škody na budově. K tomu může dojít při nekvalitní a neodborné práci nebo při nesprávném návrhu celého topného systému. V případě zjištění úniku vody je nutné ihned zastavit přívod vody a přivolat odbornou pomoc.

Tak jako u elektrického podlahového vytápění platí, že je vždy lepší obrátit se na profesionální firmu s odbornými znalostmi, dlouholetými zkušenostmi a spokojenými klienty, kteří nepříjemnostem spojeným možnstí závad včas předejdou.

Jak opravit podlahové topení?

Podlahové vytápění se instaluje tak, aby vydrželo navždy. Proto je důležité závdám předcházet. Pokud už dojde k poruše, tak oprava se proto provádí pouze vhodnou spojkou, která se hodí k danému typu podlahového topení. Tyto spojky pro opravu podlahového topení je možné koupit, doporučujeme ale opravu elektrického podlahového vytápění svěřit odborné servisní firmě.

Jak zjistit problém?

Výhodou elektrického podlahového vytápění je, že systém se automaticky odpojí a tím detekuje závadu. Rychlá diagnostika a oprava poruchy je další výhodou. V případě vyhledávání závady se používá vysokonapěťový zdroj, vyhledavač signálu a termokamera, díky nimž je možné místo opravy lokalizovat s vysokou přesností.

U vodní podlahovky jsou v návaznosti následující kroky: zavolání společnosti, která systém instalovala, bude následovat diagnostika. Mezi nejčastěji používané metody zjištění místa závady patří natlakování systému a současném poslechu povrchu podlahy stetoskopem (přístrojová instrumentální diagnostika ). Může se také použít termokamera, která může pomoci odhalit případnou netěsnost v podlahovém topném systému (není možné provést u hluboko uloženého potrubí).

Neváhejte se v případě jakéhokoliv problému obrátit na realizační firmu, která vám podlahové vytápění instalovala. Jistě vám bude schopna opovědět na případné dotazy a bezplatně vyřešit záruky v rámci reklamce.

Závěrem

Při svépomocné a laické montáži mohou vzniknout poruchy nebo závady na topném systému a ušetřené prostředky je pak nutné znovu investovat, do oprav a úprav topných systémů. Využijte raději služeb odborníků, zabívajících se montáží a řešením složitých situací každý den. S instalací od firmy EKOTERM nebudete mít starosti a budete spát bez obav.

Podlahové topení EKOHEAT

Proč si vybrat elektrické podlahové topení místo tepelného čerpadla.

Zajímá vás, proč je výhodnější zvolit elektrické podlahové topení EKOHEAT místo tepelného čerpadla? Dozvíte se v tomto článku.

Ač se z různých stran můžete dozvídat o až fantastických vlastnostech tepelných čerpadel, většina z toho jsou nesmysly. Každý člověk se základním vzděláním ví, že žádný existující stroj nemůže pracovat s účinností vyšší jak 1, tedy není možné získat více jak 100% výstupní energie ze 100% dodané energie…bylo by to perpetum mobile = to neexistuje. …ale i tak jsou tyto, a lepší, vlastnosti u některých TČ uváděny.

Návratnost tepelných čerpadel je samozřejmě závislá na pohledu porovnávání. Především pak s jakým jiným zdrojem tepla je porovnávána, v jakou dobu a s jakou cenou energie dle porovnávané spotřeby. Mnohdy se při porovnávání návratnosti můžete dostat až za hranici životnosti TČ. Některá tepelná čerpadla svou vysokou spotřebu energie během zimy doplňují odebíráním z elektrické sítě, fungují tedy jako „elektrokotel“.

Pořizovací náklady na TČ, které je možné snížit dotacemi jsou obvykle i tak dost vysoké, a ve spojení s náklady na údržbu a servis TČ, nemusí vždy představovat dostupnou možnost vytápění. Navíc na následnou výměnu TČ za nové TČ pravděpodobně již žádnou dotaci uživatel nedostane.

Elektrické podlahové topení

Elektrické podlahové topení je moderní a efektivní způsob vytápění domu, který má řadu výhod oproti tradičním způsobům vytápění. Zde je několik důvodů, proč si vybrat elektrické podlahové topení:

Efektivita

Elektrické podlahové topení je velmi efektivní způsob vytápění, který umožňuje rovnoměrné rozložení tepla po celé místnosti. Teplo je produkováno přímo ve vámi vybrané místnosti, což minimalizuje ztráty tepla při přenosu tepla do jiných částí domu.

Díky tomuto rovnoměrnému rozložení tepla můžete dosáhnout příjemné teploty ve všech místnostech a vyhnout se studeným zónám, které mohou být přítomny u jiných způsobů vytápění.

Jednoduchá instalace

Elektrické podlahové topení je také velmi snadné instalovat. Systém se skládá z topného kabelu nebo tenkých topných rohoží, které jsou umístěny pod podlahovou krytinou. To znamená, že není potřeba instalovat žádné velké topné jednotky nebo radiátory zabírající prostor v budově, nebo na pozemku. Tento typ instalace je vhodný pro novostavby i rekonstrukce.

Díky jednoduché instalaci elektrického podlahového topení můžete snížit náklady na instalaci a také minimalizovat rušivé stavební práce.

Životnost

Elektrické podlahové topení nevyžaduje údržbu a servis a jeho životnost se deklaruje jako životnost stavby (což by mělo odpovídat době cca.100let).

Pořizovací náklady

Náklady na pořízení elektrického podlahového vytápění EKOHEAT, jsou výrazně nižší než je pořízení TČ rozvodem vodního podlahového vytápění. Ušetřením pořizovacích nákladů, s ohledem na bezúdržbový provoz a dlouhou životnost podlahového topení, nabízí prostor i pro kolísání cen elektrické energie a možné vyšší provozní náklady.

Individuální řízení

Elektrické podlahové topení umožňuje individuální řízení teploty v každé místnosti. Můžete nastavit různé teploty pro různé místnosti podle vašich potřeb. To vám umožní dosáhnout vysoké úrovně komfortu a úspory energie tím, že topíte pouze v místnostech, které používáte.

Navíc, elektrické podlahové topení reaguje rychle na změny teploty, což znamená, že můžete rychle dosáhnout požadované teploty v místnosti.

Vybrat elektrické podlahové topení místo tepelného čerpadla je skvělou volbou pro ty, kteří chtějí efektivní a pohodlné vytápění s možností individuálního řízení teploty v každé místnosti. Navíc, jednoduchá instalace elektrického podlahového topení je výhodná pro všechny typy domů.

Podlahové topení: Cena, typy, výhody

Kam se hodí a nehodí podlahové vytápění?

Podlahové topení je vhodné především pro osoby oceňující komfort, rovnoměrné rozložení tepla, úsporný provoz a spolehlivost. Podlahové vytápění může být instalováno od novostaveb i rekonstrukcí jako hlavní způsob vytápění, ale stává se dnes již standardním prvkem vybavení podlah koupelen, kde má funkci buď hlavního topení, nebo doplňkového pro příjemný pocit teplé podlahy. Do koupelny se instalují především elektrické topné rohože pro svou nízkou stavební výšku okolo 3mm a jednoduchost montáže. Podstatné při návrhu podlahového topení jsou velkosti jednotlivých místností včetně zastavěných ploch nábitkem a sanitárním vybavením. S tím je třeba počítat při návrhu topného systému a podlahové topení na tyto parametry dimenzovat. Efektivitu vytápění ovlivňuje i výběr podlahové krytiny. Nejvhodnější krytina na podlahové topení je dlažba, vinyl, PVC. 

Výhody a nevýhody podlahového vytápění

Mezi výhody podlahového topení můžeme zařadit velice příjemný pocit tepla od podlahy vnímané přes citlivou pokožku chodidel. Podlahová plocha se rovnoměrně zahřívá na nastavenou teplotu na termostatu, který je to jediné, co je z celého topného systému vidět. vše ostatní je zcela skryto a nenarušuje tak estetiku místnosti.   Novostavby a zateplené rekostrukce, kde jsou jen minimální tepelné ztráty, to jsou nejčastější objekty, kam se instaluje elektrické podlahové topení. Srovnatelného tepelného komfortu je možné dosáhnout s teplotami až o 4 °C nižšími než při vytápění klasickými radiátory. Ušetřený prostor, ať již za radiátory, kotel nebo sklad paliva můžete využít smysluplněji, nebo ušetřit náklady při výstavbě. Citlivé osoby ocení snížení prašnosti prostředí se zachováním optimální vlhkost. Pro elektrické vytápění je možné získat levnější tarif. Podlahovým topením můžete vytvořit i různé teplotní zóny v jedné místnosti. Systém elektrického podlahového topení se navíc navrhuje jako bezúdržbový.

Jako nevýhoda podlahového topení se může zdát pomalejší vytopení vychladlého prostoru. „Podlahovka“ pracuje s nižžší teplotou na povrchu podlahy oproti radiátorům, ve kterých se voda může ohřívat až na 80 °C. U podlahového vytápění ale díky nižší teploty nedochází k přepalování prachu a jeho víření, ani u podlahovky není nebezpečí poranění o horké povrchy topení. Elektrické podlahové topení je tedy bezpečné a čisté.

cena a Typy podlahového vytápění

Podlahové topení jako velkoplošný sálavý zdroj vytápění přináší komfortní pocit tepla, tam, kde jej uživatel nejvíce potřebuje, tedy od nohou.  Podlahové topení můžeme rozdělit na dva druhy:

 Elektrické podlahové topení – s jednoduchým způsobem instalace, a využíván bývá jeko hlavní, nebo doplňkový zdroj tepla. Topné kabely jsou instalovány cca 5cm pod podlahou, nebo jako topné rohože přímo pod krytinou. Elektrické podlahové topení vychází v pořizovacích nákladech levnější než druhý typ, jeho cena je v průměru cca. 400 Kč za m2, v případě kompletní dodávky vč. montáže podlahy pak je možné kalkulovat s cenou cca 1 000 Kč za m2. Příjemným bonusem pak budou srovnatelné nebo dokonce nižší náklady za spotřebu elektrické energie než u teplovodní podlahovky.

Teplovodní podlahové topení – pořizovací cena teplovodního podlahového vytápění se pohybuje zhruba v ceně cca 850 za m2 . V případě kompletní dodávky s izolací, dilatací a dalšími úkony se cena může dostat i na cca 1 500 Kč za m2… a výše.

Záleží na použitém materiálu a jeho spotřebě, individuálních přáních investora a dalších stavebních okolnostech.

Moderní způsob vytápění

Podlahové topení se ve srovnání s klasickým topením může zdát o něco dražší, zároveň však získáte úspornější na provoz a zvýšíte svůj domácí komfort.

Montáž elektrické topné rohože.

Před samotnou montáží je důležité provést důkladnou přípravu a plánování. Je třeba zkontrolovat, zda jsou všechny potřebné materiály a nástroje k dispozici. Dále je nutné zjistit, zda je podlaha vhodná pro instalaci topné rohože a zda jsou splněny veškeré bezpečnostní normy a předpisy.

Po zajištění všech potřebných informací je nutné vytvořit plán montáže, který bude obsahovat rozvržení topné rohože na plochu podlahy, umístění termostatu a další důležité detaily. Tento plán by měl být důkladně promyšlený a připravený tak, aby montáž probíhala co nejefektivněji.

Posledním krokem v této fázi je příprava podlahy, která by měla být čistá, suchá a rovná. Je důležité odstranit veškeré nerovnosti a případné překážky, které by mohly bránit v instalaci topné rohože.

Instalace topné rohože

Po přípravě a plánování je možné přistoupit k samotné instalaci elektrické topné rohože. Nejprve je třeba rozložit rohož na připravenou podlahu a zkontrolovat, zda je vše správně umístěno a připraveno k připojení. Topná rohož EKOHEAT MAT obsahuje instalační trubici tzv. „husí krk“ který je třeba instalovat min 50cm do vytápěné části podlahy, pod topnou rohož. Do této instalační  trubice se následně zavede podlahový teplotní senzor.

Dále je nutné provést instalaci termostatu a propojit ho s topnou rohoží. Termostat by měl být umístěn na vhodném místě, kde není vystaven přímému slunečnímu záření nebo jiným tepelným zdrojům.

Po propojení termostatu s rohoží je možné připojit topnou rohož k elektrické síti a zkontrolovat, zda vše správně funguje. Je důležité dodržovat návod k instalaci a postupovat podle pokynů výrobce.

Dokončení a kontrola

Po dokončení instalace je důležité provést důkladnou kontrolu celého systému. Je třeba zkontrolovat, zda topná rohož správně funguje a zda se termostat chová podle očekávání. Pokud je vše v pořádku, můžete pokračovat s dokončením povrchu podlahy.

Po dokončení montáže je vhodné zákazníka seznámit s provozem topné rohože, vysvětlit mu ovládání termostatu a zodpovědět případné dotazy. Důležité je také zdůraznit, že v případě jakýchkoliv problémů či poruch je třeba kontaktovat odborníka.

Montáž elektrické topné rohože je náročný proces, který vyžaduje pečlivou přípravu, dodržování bezpečnostních předpisů a precizní práci. S dodržením správných postupů a pečlivostí však může být tento systém velmi efektivním způsobem vytápění interiéru.

Ženy milují elektrické podlahové topení EKOHEAT.

Elektrické podlahové topení je stále oblíbenější volbou mezi ženami a to z dobrého důvodu. Jednou z největších výhod tohoto systému je jeho pohodlnost. Ženy ocení, že nemusí trávit čas a energii s ohříváním místnosti pomocí radiátorů nebo krbu. Elektrické podlahové topení zajišťuje rovnoměrné a příjemné teplo po celé ploše podlahy, což vytváří příjemnou atmosféru a zajišťuje tepelný komfort.

Další výhodou je snadná regulace teploty. Ženy si mohou přesně nastavit požadovanou teplotu prostřednictvím termostatu, což jim umožňuje přizpůsobit tepelné podmínky svým individuálním potřebám. Tímto způsobem mohou ušetřit energii a peníze, protože topení bude fungovat pouze tehdy, když je to skutečně potřeba.

Dále je elektrické podlahové topení velmi bezpečné. Ženy mají často obavy z nebezpečí spojených s tradičními topnými systémy, jako jsou horké radiátory nebo otevřený oheň. Elektrické podlahové topení je však bezpečné a nevytváří žádná rizika pro malé děti nebo domácí mazlíčky. To dává ženám pocit klidu a bezpečí ve svém domově.

Efektivní a ekologické

Elektrické podlahové topení EKOEHAT je také velmi efektivní a ekologické řešení vytápění. Díky svému konstrukčnímu provedení dokáže rychle a účinně ohřát místnost a udržovat ji na požadované teplotě. To znamená, že ženy nemusí dlouho čekat, než se místnost zahřeje, a mohou si vychutnat teplo okamžitě.

Tento systém vytápění také nevytváří žádné emise, což je výhodné pro ženy, které jsou ekologicky zaměřené a chtějí minimalizovat svou uhlíkovou stopu. Elektrické podlahové topení nevyžaduje lokální spalování paliva, jako je uhlí nebo plyn, a tím se snižuje produkce škodlivých emisí do ovzduší.

Navíc, elektrické podlahové topení je energeticky úsporné. Díky svému konstrukčnímu provedení a možnosti regulace teploty mohou ženy minimalizovat spotřebu energie a tím i náklady na vytápění. To je výhodné pro rodinný rozpočet a také pro životní prostředí.

Designový a estetický prvek

Posledním důvodem, proč ženy milují elektrické podlahové topení EKOHEAT, je jeho designový a estetický prvek. Tento systém topení je skrytý pod podlahou, což znamená, že ženy nemusí řešit neestetické radiátory, které mohou narušovat vzhled místnosti. Elektrické podlahové topení umožňuje volný pohyb nábytku a vytváří čistý a minimalistický design interiéru.

Díky tomu, že teplo vychází rovnoměrně z podlahy, ženy mohou také využít výhodu, že se podlaha neohřívá nadměrně. To je výhodné zejména v létě, kdy se podlaha může stát nepříjemně horkou při použití jiných topných systémů. Elektrické podlahové topení tak přináší nejen teplo, ale také estetiku a komfort do domova žen.