Topení Praha logo

Ochrana potrubí proti zamrzání pomocí topných kabelů.

Při nízkých teplotách hrozí nebezpečí zamrznutí potrubí, což může vést k jejich prasknutí a následným škodám. Jedním z efektivních způsobů, jak tomu předejít, je využití topných kabelů. Tyto kabely vytvářejí teplo, které udržuje potrubí v dostatečné teplotě, aby nedošlo k zamrznutí.

Typy topných kabelů

Existují různé typy topných kabelů, jako jsou samoregulační kabely nebo odporové topné kabely. Každý typ má své specifické vlastnosti a vhodnost pro určité aplikace. Samoregulační kabely se automaticky přizpůsobují teplotě okolí, zatímco odporové kabely jsou vhodné pro dlouhá potrubí.

Důležitá je regulace

Zatímco samoregulační topné kabely v krátkých délkách není třeba regulovat u delších tras potrubí s odporovými topnými kabely (například EKOHEAT CAB 10) je třeba zvolit správný typ regulace. Termostaty s kabelovým teplotním senzorem umístěným na potrubí vyhodnotí, zda je teplota pod nastavenou hodnotou a je třeba topení zapnout, a kdy je vhodné topení opět vypnout. Termostat nejen že šetří provozní náklady, zajišťuje automatický provoz, ale také zabezpečuje teplotní ochranu potrubí proti přehřátí.

Výhody ochrany potrubí pomocí topných kabelů

Ochrana potrubí topnými kabely přináší několik výhod. Kromě prevence zamrznutí potrubí také zvyšuje bezpečnost a prodlužuje životnost potrubí. Díky těmto kabelům lze minimalizovat riziko havárie způsobené prasknutím potrubí v důsledku mrazu.

Instalace topných kabelů

Při instalaci topných kabelů je důležité dodržet pokyny výrobce a postupovat podle návodu. Kabely by měly být správně připevněny k potrubí a izolovány, aby bylo zajištěno efektivní rozvádění tepla. Je také důležité zajistit bezpečné napájení kabelů a pravidelně je kontrolovat.

Návrhy a instalaci topných kabelů provádí naše firma EKOTERM denně se zkušenostmi od r. 1974.

Zajímá Vás více informací?

Ozvěte se nám, rádi Vám poradíme!