Topení Praha logo
podlahové topení oprava, servis

Podlahové topení oprava, servis.

Se stále větším monžstvím realizací podlahového topení se také stále častěji setkáváme i se závadami podlahového vytápění. Naštěstí porucha podlahového topení nepředtsavuje zásadní problém a ve většině případů se s nimi lze jednoduše poradit. Pokud chcete vědět jak, čtěte dále.

Elektrické podlahové vytápění

K závadě může dojít už při instalaci samotného topného zařízení. Většina poruch spojených s elektrickým podlahovým vytápěním bývá způsobena neodbornou montáží nebo dokonce nedodržováním norem a pokynů výrobce. Vždy je lepší obrátit se na odbornou firmu a případné závadě předcházet, než ji řešit.

Elektrické podlahové vytápění by mělo být instalováno pouze na čistý povrch zbavený ostrých hran a předmětů. Mělo by být ihned zakryto stevebním materiálem, aby se předešlo možnému poškození dalšími stavebními činnostmi v objektu. Měla by se věnovat maximální pečlivost instalaci i průběžné kontrole stavu instalovaného topného zařízení. 

V případě zjištění závady během instalace je „výhodou“, že je místo závady již známé a není nutné pod podlahou závadu vyhledávat. Vyhledávání závady podlahového topení je složitější proces, ale místo závady se na 99% vyždy najde. Je třeba poškozené místo odhalit na ploše cca. 10x10cm a závadu opravit.

K závadě může dojít i během užívání, například zakrytím podlahy materiálem bránícím odvodu tepla od podlahy (sedací vaky, deky a oblečení na podlaze pod postelí, atd…)

Samostatnou kapitolou jsou zásahy do podlahy při vrtání, broušení, řezání, kotvení,…

Důležité je, že vše se dá opravit!

Elektrické podlahové topení oproti vodnímu topení vyniká hned v několika bodech. Za prvé je to snazší dohledatelností závady, bez nutnosti větších stavebních zásahů pro nutnost opravy. V případě závady elektrického podlahového topení nedochází k vedlejším škodám způsobených zatékáním topné vody. Elektrické podlahové vytápění je při závadě ihned odpojeno od sítě zařízením zvaným proudový chránič v rychlosti do 30mil. Sekund.

Vodní podlahové vytápění

Obvyklou závadou vodního podlahového vytápění je nerovnoměrné vytápění. Důvod proč tomu tak je , je je špatné vyvážení systému na rozdělovači. Důvodem, že některé okruhy přestanou topit, bývá zavzdušnění systému. V takovém případě je nutné podlahové topení propláchnout a systém tím odvzdušnit. Znehodnocením topné vody se můžou nekvalitní podlahovky (u trubek bez kyslíkové bariéry) ucpat.

Další závadou vodního podlahového vytápění může být prasknutí potrubí a následný únik vody spojený se zatékáním vody do podlahy, což může způsobit další škody na budově. K tomu může dojít při nekvalitní a neodborné práci nebo při nesprávném návrhu celého topného systému. V případě zjištění úniku vody je nutné ihned zastavit přívod vody a přivolat odbornou pomoc.

Tak jako u elektrického podlahového vytápění platí, že je vždy lepší obrátit se na profesionální firmu s odbornými znalostmi, dlouholetými zkušenostmi a spokojenými klienty, kteří nepříjemnostem spojeným možnstí závad včas předejdou.

Jak opravit podlahové topení?

Podlahové vytápění se instaluje tak, aby vydrželo navždy. Proto je důležité závdám předcházet. Pokud už dojde k poruše, tak oprava se proto provádí pouze vhodnou spojkou, která se hodí k danému typu podlahového topení. Tyto spojky pro opravu podlahového topení je možné koupit, doporučujeme ale opravu elektrického podlahového vytápění svěřit odborné servisní firmě.

Jak zjistit problém?

Výhodou elektrického podlahového vytápění je, že systém se automaticky odpojí a tím detekuje závadu. Rychlá diagnostika a oprava poruchy je další výhodou. V případě vyhledávání závady se používá vysokonapěťový zdroj, vyhledavač signálu a termokamera, díky nimž je možné místo opravy lokalizovat s vysokou přesností.

U vodní podlahovky jsou v návaznosti následující kroky: zavolání společnosti, která systém instalovala, bude následovat diagnostika. Mezi nejčastěji používané metody zjištění místa závady patří natlakování systému a současném poslechu povrchu podlahy stetoskopem (přístrojová instrumentální diagnostika ). Může se také použít termokamera, která může pomoci odhalit případnou netěsnost v podlahovém topném systému (není možné provést u hluboko uloženého potrubí).

Neváhejte se v případě jakéhokoliv problému obrátit na realizační firmu, která vám podlahové vytápění instalovala. Jistě vám bude schopna opovědět na případné dotazy a bezplatně vyřešit záruky v rámci reklamce.

Závěrem

Při svépomocné a laické montáži mohou vzniknout poruchy nebo závady na topném systému a ušetřené prostředky je pak nutné znovu investovat, do oprav a úprav topných systémů. Využijte raději služeb odborníků, zabívajících se montáží a řešením složitých situací každý den. S instalací od firmy EKOTERM nebudete mít starosti a budete spát bez obav.

Zajímá Vás více informací?

Ozvěte se nám, rádi Vám poradíme!